Tagarchief: oorspronkelijke onderzoeksvraag

Nog niet eerder beantwoorde vraag

Mij wordt regelmatig tegengeworpen dat ik een geheel eigen theorie bedacht heb, die niet te bewijzen is. En dat klopt, ….. tot op zekere hoogte. Wat ik gedaan heb is mijzelf een vraag stellen: ‘Hoe zijn de vrouwelijke geslachtsorganen van chimpansees en mensen zo verschillend geëvolueerd? Wat is er in de evolutie gebeurt, dat de clitoris bij chimpansees inwendig ligt en bij mensen naar het uitwendige van het lichaam is verschoven?

Naar goed wetenschappelijke traditie ben ik gaan uitzoeken of andere onderzoekers deze vraag al onder de loep hadden genomen. Een dergelijke wetenschapper en/of theorie heb ik (nog) niet gevonden. Mijn nieuwsgierigheid en onderzoekslust hebben ertoe geleid dat ik zelf een antwoord ben gaan formuleren op bovenstaande vragen. Het kader waarbinnen ik mijn zoektocht ben gestart, is de evolutiebiologie en -psychologie.

De Seksuele en Sociale Intelligentie Hypothese is inderdaad mijn (voorlopig) antwoord, en een hypothese. Nu ik deze wil voorleggen aan professionals, feitelijk vraag om inhoudelijke tegenspraak, wordt mijn antwoord verworpen met als voornaamste argument dat het niet in het huidig discours past en niet bewezen kan worden.

Mijn belangrijkste tegenargument is en blijft dat ik mijn antwoord niet kan vergelijken met en niet kan refereren aan andere hypothesen, omdat niemand zich de vraag gesteld heeft. Welbeschouwd is mijn gevonden antwoord te bschouwen als een op te starten discussie over een nieuwe onderzoeksvraag. Juist daarom zou ik er graag over willen sparren, en inhoudelijke kritiek op willen ontvangen.